Temple Detail

Home / Jain Temple / Shri Rishabh Dev Digambar Jain Atishaya Teerth Kshetra, Rishabh Dev

Shri Rishabh Dev Digambar Jain Atishaya Teerth Kshetra, Rishabh Dev

  Place & Post – Rishabh Dev, Taluka – Khairwara, , Udaipur , RAJASTHAN, (india)

Country:
india
State:
RAJASTHAN
City:
Udaipur
Main Pratima:
Lord Rishabhanatha (Adinatha)