Jain Saints

Home / Jain Saints
Sanmatisagar

Acharya Shri 108 Sanmati Sagarji Maharaj

Born:-V.S.1995

Father:-Pyarelal Ji

Mother:-Jaymala Devi

Acharya Shri Deshbhushanji M. S.

Acharya Shri Deshbhushanji M. S.

Born:-1906

Father:-Shri Satyagaudaji

Mother:-Smt. Akkavatiji

Successor:-Acharya Vidyananda

Acharya Vidyasagar Ji

Acharya Vidyasagar Ji

Born:- 10 October 1946 (age 70)

Father:- Mallappa (Mallinath)

Mother:- Shrimanti

Website:- vidyasagar.net

Acharya Shri Vidyanandji M. S.

Acharya Shri Vidyanandji M. S.

Born:- 20th century

Father:-

Mother:-

Shri SudhaSagarji

Shri SudhaSagarji M. S

Born:- 10 October 1946 (age 70)

Father:- Shri Roop Chandji

Mother:- Smt. Shanti Devi

Shri Adisagarji M. S.

Born:- 14th January 1918

Father:- Shri Devgauda Naras Gauda

Mother:- Smt. Madanavali